BLINK

BLINK

September 2020

Billeder fra en workshop på P44 – Performance Hub i København.

BLINK er en scenekunstnerisk installation, der undersøger og reflekterer over den oplevede virkeligheds midlertidige og skrøbelige natur og den menneskelige sårbarheds styrke og udfordringer i mødet med denne. 

Installationen, der skabes til én besøgende af gangen, kan opfattes som et eksperimentarium og refleksionsrum.

BLINK henter inspiration fra durational performance og meditationsteknikker og gør brug af indspillede tekstfragmenter, nykomponeret musik og projektioner samt handlinger udført af den besøgende selv.

Installationen tager afsæt I den franske filosof Simone Weils arbejde, særlig hendes tanker om opmærksomhed.

Opmærksomhed som en lytten indad, men også som en opfordring til virkelig at lytte, virkelig at se og virkelig at opleve, hvad der sker i verden. Opmærksomhed som noget, der former hvordanvi er tilstede i verden, og hvordan vi  handler, og reagerer i den.

Med sigte på en premiere i august 2023.


Creditliste:

Idé & koncept: Petra Berg
Tekst & dramaturgi: Sonja Winckelmann Thomsen
Komponist: Kristian Hverring
Performer: Lisbeth Sonne Andersen

Støttet af: Slots- og Kulturstyrelsen